Bistamo plaisu zona

pro-magnetin.eu PromagnetinPromagnetin - Inovatīvas zolītes, kas atrisinās daudzas jūsu veselības problēmas!

Sakarā ar to, ka Eiropas Savienībā bija spēkā citi drošības noteikumi, tika nolemts tos saskaņot. Ir ieviestas ATEX prasības, uz kurām atsaucas, panākot potenciāli sprādzienbīstamas zonas un aprīkojumu, kas kalpo mūsdienu teritorijās. Šo izmaiņu beigas ir būtisks riska samazinājums vai tā pilnīga novēršana, kas piekrīt materiālu izmantošanai vietās, kur var būt eksplozijas risks, t.i., EX zonās.

EX prasības vai, konkrētāk, direktīva, nosaka prasības, kurām izstrādājumam jāatbilst, kad to atstāj realizējamu sprādzienbīstamās vietās. Sistēmas galvenais mērķis ir standartizēt aizsardzības instrumentu un sistēmu atbilstības procedūras pēdējās sprādzienbīstamās zonās un garantēt to vieglu pārvietošanos Eiropas Savienībā.Šis noteikums attiecas uz visiem elektriskiem un neelektriskiem traukiem un aizsardzības sistēmām, kuras tiks izmantotas sprādzienbīstamās vietās. ATEX prasības attiecas arī uz drošības, vadības un izbeigšanas ierīcēm, kuras tiks nogādātas ārpus potenciāli sprādzienbīstamas vides. Viņiem nav jābūt savām funkcijām, bet tie papildinās tur izmantoto instrumentu un aizsardzības metožu drošu darbību.Direktīva arī definē metodi, kā pierādīt izstrādājuma atbilstību ATEX atrunām. Produktiem, kas rada šīs vēlmes, t.i., ar likumu saskaņotie standarti, jāatbilst arī tā galvenajām prasībām. Standartu piemērošana nav obligāta nepieciešamība, tikai pati atbilstības procedūra. Runa ir par principiālu ievērošanu, ko ārstēšanas nodaļa ir veikusi Eiropas Komisijas sniegtajā paziņošanas platformā. Atkāpes var rasties tikai attiecībā uz trešās kategorijas elektriskajām ierīcēm un otrās un trīs kategorijas elektriskajām ierīcēm.Ciktāl tas attiecas uz šiem gadījumiem, pēdējā gadījumā atbilstības garantijas var izsniegt šīs ierīces ražotājs bez pilnvarotās iestādes līdzdalības. Tomēr tiek ievērotas vēlmes, un tad ražotājs šādā veidā būs ticams, lai sāktu savu produktu pārdot.Ja tas attiecas uz svarīgām prasībām, tās ir elektrisko un neelektrisko iekārtu sertifikācija, ir atļauta pašsertifikācija, darba prasības un obligāta ietekme uz Eiropas Savienības valsti, kas rada galveno raksturu.